Alecta Kapitalförvaltning

 

Nimble Storage flashoptimerade lagringslösning är en viktig del av IT-infrastrukturen hos Alectas kapitalförvaltning

 

Pensionsbolaget Alecta har förvaltat tjänstepensioner sedan 1917. Totalt förvaltas drygt 750 miljarder kronor åt ägarna som är 33 000 kundföretag och 2,3 miljoner privatkunder. Av de 750 miljarder kronorna är 310 miljarder kronor placerade i en aktieportfölj med cirka 100 noterade större bolag. Kapitalförvaltningen sköts aktivt i egen regi och Alecta har i många år placerat sig i toppen bland jämförbara bolag. Verksamheten är IT-intensiv och en liten IT-grupp har ansvar för att samtliga funktioner och processer inom kapitalförvaltningen har ett ändamålsenligt IT-stöd

 

Alectas kapitalförvaltning är beroende av att IT-miljön alltid ger en bra kontroll över transaktionsflöden och marknadsrisker. En prioriterad uppgift för IT-gruppen är att säkerställa en stabil produktionsmiljö och att ta ansvar för att infrastrukturen är väl anpassad till verksamhetens krav. Infrastrukturen är verksamhetskritisk och komplex med applikationer som till exempel SimCorp Dimension, Bloomberg, Thomson Reuters, Markit Serve, Misys samt ett antal egenutvecklade applikationer. Lagringssystemen som är själva hjärtat i IT-miljön är en viktig del av infrastrukturen.

 

Krister Hallsten, IT-tekniker

Krister Hallsten, IT-tekniker

De verksamhetskritiska applikationerna krävde en
lagringslösning med bättre prestanda

 

IT-gruppen har en kontinuerlig omvärldsbevakning för att kunna ta till sig den senaste tekniken. Gruppens IT-kompetens är hög och arbetet bedrivs enligt mottot ”Det vi ansvarar för, det ska vi kunna”. Ambitionen att ständigt vidareutveckla och anpassa infrastrukturen till nya krav satte för ett par år sedan fokus på de befintliga lagringssystemen.

 

– Kapitalförvaltningen har successivt fått nya portfölj- och finanssystem vilket lett till krav på bättre prestanda hos lagringssystemen. Vår ambition var att komplettera den befintliga lösningen med ett nytt lagringssystem för de mest kritiska applikationerna. Det finns många leverantörer av lagringslösningar, men vi hade fått hjälp av Storsafe tidigare med en backupprogramvara och företaget är bra att ha en dialog med. Storsafe har också bra produkter från intressanta leverantörer vilket gjorde att vi inledde en diskussion om lämplig lagringslösning, säger Krister Hallsten som är Senior IT Technician på Kapitalförvaltning IT.
Krister Hallsten och IT-gruppen beskrev för Storsafe vilka applikationer som skulle köras på det nya lagringssystemet, och Storsafe föreslog sedan två av Nimble Storage flashoptimerade lagringsenheter. Krister Hallsten är nöjd med valet och resultatet, och förstår idag varför personalen på Storsafe talar sig så varma för Nimble Storage.

 

– Vi har höga krav på oss själva och det känns tryggt att Storsafe arbetar efter samma filosofi. De är engagerade och mycket tekniskt kunniga och hade en viktig roll i den satsning vi gjorde på Nimble Storage flashbaserad lagringsteknik. Svarstiderna har kortats så mycket att det blivit ett otroligt lyft och att köra batchar på nätterna går betydligt snabbare jämfört med tidigare.

 

Rekordsnabbt avancemang till ”Leader” i analysföretaget Gartners rapport

 

Lagringslösningarna från amerikanska Nimble Storage har blivit en succé på världsmarknaden sedan företaget började leverera produkter år 2010. Sedan starten har mer än 9 000 kunder och 20 000 system i drygt 50 länder valt Nimble Storage som sin strategiska partner.

 

– Det är imponerande att se hur snabbt Nimble Storage erövrat en marknadsposition bland de allra främsta. Ett bevis på hur stark positionen är kom när analysföretaget Gartner förra året presenterade sin Magic Quadrant-rapport över lagringsleverantörer och där Nimble Storage avancerat till quadranten ”Leader”. Det har inte hänt på tjugo år att ett så ungt företag avancerat så snabbt, säger Elin Pernestam som är Key Account Manager på Storsafe Sweden.

 

Bra siffror för kundnöjdhet är något som framgångsrika företag gärna lyfter fram. Även här placerar sig Nimble Storage i en närmast unik position med ett kundnöjdhetsvärde (NPS, Net promoter score) på hela 85 %, vilket är överlägset bäst i branschen.

 

– Framgången är ett resultat av att Nimble Storage lyckats med att kombinera bra teknik med ett starkt kundfokuserat koncept för support och rådgivning. De har exempelvis en unik och automatiserad övervakningsplattform som gör att de reagerar blixtsnabbt när de ser att något är på väg att hända med ett lagringssystem någonstans i världen. De har också lagt mycket resurser på att etablera partnerskap med företag som Cisco, VMware, Microsoft och Oracle vilket gör att deras lösningar är enkla att integrera i verksamhetskritiska infrastrukturmiljöer som den hos Alecta Kapitalförvaltning.

 

Storsafe Sweden erbjuder lagringsprodukter och lösningar från många leverantörer, men försäljningsframgångarna med Nimble Storage flashlösningar har varit extra stora. Elin Pernestam är övertygad om att den utvecklingen fortsätter.

 

– Vårt mål är kundnöjdhet. Olika IT-miljöer ställer olika krav på lagringslösningarna men helt klart har Nimble Storage mycket snabbt utvecklats till ett av våra starkaste alternativ för flashlagring och den utvecklingen tror jag kommer att fortsätta. Gartners marknadsanalys ger ett tydligt besked om Nimble Storage styrka både som innovatör och leverantör, avslutar Elin Pernestam.