Ansvar

Storsafe väljer att ta ansvar

Vi bor i ett land där allt är möjligt i en fantastisk miljö. Därför vill vi vara med och bidra till dem som behöver. Vi väljer att vara en del av CSR-arbete, som regelbundet stödjer angelägna ändamål. Storsafe skänker ett belopp varje år till olika föreningar och organisationer istället för julklappar eller dylikt till våra kunder. Storsafe tar ansvar för hur vi tillsammans kan påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.

Oloo School – Kiberia

År 2007 startade lärarinnan Judith då 25 år sin egen skola för 30 barn, i Kenyas och Afrikas största slumområde Kibera. Valoroligheterna 2007/08 gjorde sen många barn föräldralösa och oönskade, vilket ökade på antalet till 280 barn totalt idag (3-14 år). För att hjälpa dessa mest behövande barn är skolan helt gratis. All personal – lärare, vakter och kokerska – arbetar alla också utan ersättning. Med hjälp av insatser från fristående och privata givare har man lyckats köpa loss 2 st skjul, vilka gjorts om till flertalet små klassrum. Skolan är förmodligen barnens sista riktiga chans i livet.

Om Maana

Maana är en av Sveriges största stödorganisationer för tjejer och har sedan 2010 gett stöd, trygghet, kunskap och verktyg till unga på deras villkor. Maana pratar med tjejer via anonym chatt och förmedlar kunskap genom att föreläsa för vuxna om hur unga har det. Maana bidrar till en positiv samhällsförändring där unga har förutsättningar att må bra.

  • Målgrupp stödverksamhet: Alla tjejer i Sverige. 
  • Målgrupp utbildningsverksamhet: Alla som på något vis arbetar med eller kommer i kontakt med barn och unga. 
  • Tillgängliga utbildningar: ungas digitala liv, ungas livsvillkor – psykisk ohälsa och våldsutsatthet, ungas livsvillkor – föreningsliv.

Maanas stödchatt är öppen: tisdag, onsdag, torsdag, söndag 20-22. Du kan också chatta via deras app Stella. Appen är gratis att ladda ner. 

Hemsida: www.maana.se

Mail: info@maana.se

Stödmail: hej@maana.se