Fackförbundet Vision

 

”Storsafe hjälper oss att ta rätt investeringsbeslut vid rätt tillfälle”

 

År 2005 behövde IT-­enheten på fackförbundet Vision effektivisera användningen av en par år gammal backupplösning. En konsult hos Storsafe som väl kände till tekniken anlitades för uppdraget. När IT-­enheten senare behövde komplettera med en ny bandrobot valdes återigen Storsafe som leverantör. Samarbetet som firar 10-­årsjubileum 2015 har utvecklats, breddats och fördjupats under åren i takt med att Visions IT-­miljö och infrastruktur förändrats och virtualiserats. För Storsafe innebär samarbetet med Vision att vi är en leverantör av teknik och programvaror, men också att vi har en roll som teknikbevakare och proaktiv rådgivare.

Fackförbundet Vision ingår i TCO och har drygt 170 000 medlemmar som representerar över 4 000 yrken. Medlemmarna leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobben i kommuner, landsting, regioner och kyrkan. Många är också studenter med siktet på inställt på arbete inom välfärden.

Patrik Ingelson, IT-Chef

Patrik Ingelson, IT-Chef

 

”Storsafe är snabbfotade”

 

Vision har drygt 13 000 förtroendevalda och cirka 220 anställda som arbetar vid sju regionala center och ett resurscenter i Stockholm. Inom den administrativa funktionen i Stockholm finns bland annat IT-­enheten som ansvarar för support, drift och förvaltning av Visions IT-­miljö samt telefonilösningen för kansliorganisationen. Patrik Ingelson som är IT-­chef berättar att IT-­miljön förändrats mycket under de senaste åren.

­‐ Tidigare hade vi en komplex servermiljö med ett mycket stor antal servrar. Vi var dock tidigt inne på att köra virtuellt och idag har vi inga servrar lokalt. Vår största utmaning idag är att svara upp mot kraven på hög tillgänglighet i systemen och att utveckla IT-­miljön så att den hela tiden ligger i linje med var organisation kräver. Det nära samarbete vi har med olika leverantörer är därför viktigt för oss och det gäller inte minst relationen med Storsafe. Det jag uppskattar är att Storsafe kontinuerligt satsar på nya server-­ och lagringsprodukter, att man är duktiga på att berätta om ny teknik, att man erbjuder bra pris/prestanda och att man är betydligt mer snabbfotade än andra aktörer, säger Patrik Ingelson.

 

Engagerar Storsafes konsulter både i Stockholm och Göteborg

 

Storsafes backup/recovery-­lösningar bidrar till att förenkla processer, möta kraven på tillgänglighet och eliminera risken för informationsförluster. Det finns också stora möjligheter att reducera IT-­kostnaderna, höja effektiviteten och minimera backuptid som annars kan minska effekten på applikations-­ och systemtillgängligheten. Hos Storsafe är det både konsulter i Stockholm och Göteborg som är engagerade i samarbetet med Vision och Rickard Johansson på Storsafe i Mölndal gläds åt att samarbetet fortsätter att utvecklas efter tio år.

-­ Vision ligger i framkant när det gäller att utveckla IT-­miljön och det gör att vi måste vara alerta och lyhörda tekniskt för vilka lösningar de behöver. Vi arbetar också efter målsättningen att Vision inte ska överinvestera utan hela tiden ha en lösning som matchar det aktuella behovet. IT-­enheten är nyfiken på ny teknik men bedömer vi att en lösning inte är optimal avråder vi från investeringen

 

”Storsafe hjälper oss att ta rätt investeringsbeslut vid rätt tillfälle”

 

Den på Visions IT-­enhet som har den tätaste dialogen med Storsafe är Mårten Edelbrink som arbetar med bland annat drift-­ och utvecklingsfrågor. Mårtens första kontakt med Storsafe var när backupplösningen från tidigt 2000-­tal skulle få en effektivare uppsättning 2005. Teknikdialogen med Storsafe har fortsatt sedan dess och för Mårten är det ansvar Storsafe tar för lösningarna viktigt, liksom engagemanget som kan leda till att Storsafe avråder från investeringar.

‐ För mig har det ett mycket stort värde att Storsafe konsulter både kan ge tips om ny intressant teknik, och att de aktivt hjälper oss att ta rätt investeringsbeslut vid rätt tillfälle. Vi har haft egna idéer om investeringar där Storsafe avrått och på det sättet har vi undvikit att få betala dyrt för något vi inte utnyttjar. Den ärligheten gör att vi inte behöver oroa oss för onödiga investeringar, förklarar Mårten.

De är lätta att prata med, bra på att lyssna och viljan att sedan fundera och återkomma är också sådant som Mårten värdesätter i samarbetet.

‐ Jag tycker om Storsafes nyfikenhet på nya produkter och vet samtidigt att när de erbjuder en ny lösning så är den rejält testad. När Storsafe litar på en produkt gör jag också det. Sedan är det roligt att de är lyhörda för våra egna idéer och nya produkter vi hittar genom vår egen marknadsbevakning. De tar till sig och återkopplar när de vet mer om ny teknik och det skapar en win-win relation som bidrar till att utveckla vår IT-­miljö, avslutar Mårten Edelbrink.

 

Storsafes produkter och tjänster hos fackförbundet Vision

  • Kravspecifikation , design, implementering, utbildning och supportstöd.
  • Backup­- och replikeringssystem, lagringssystem, virtualisering, programvaror
  • Rådgivning, teknikbevakning