Floatel AB

Om Floatel International

När Floatel International startade verksamheten 2006 fanns det fem anställda i Mölndal. Sedan dess har tillväxten varit snabb och Floatel har idag totalt närmare trehundra medarbetare i Mölndal och på de bostadsplattformar som företaget bygger och hyr ut till den globala offshoremarknaden. Den första bostadsriggen, med 400 hytter, togs i drift 2010 och sedan dess har ytterligare två riggar tillkommit. En bit in på 2016 kommer Floatel att ha fem bostadsplattformar i drift.

Floatel Internationals snabba tillväxt har gett företaget en position som näst störst på världsmarknaden för bostadsriggar. Som en följd av expansionen har kraven ökat när det gäller företagets IT-miljö. I början av 2014 valde Floatel att inleda ett samarbete med Storsafe Sweden i satsningen på att bygga upp ett nytt datacenter.

"Jag har arbetat med IT- frågor i femton år och Storsafes support är den bästa jag upplevt hittills"

Storsafes datacenterlösning för Floatel

Datacentret en säker vägkorsning

Det ställs höga krav på dagens IT-lösningar och datacenter. Det gäller inte minst för snabbväxande företag där datamängderna kan öka mycket snabbt, applikationerna bli allt fler liksom det antal medarbetare som är beroende av en IT-miljö med hög säkerhet och tillgänglighet. Ett datacenter fungerar som något av en vägkorsning där servrar, storage och nätverk integreras. Integrationen möjliggör virtualisering och en ökad grad av konsolidering. När Floatel tog beslut om en ny datacenterlösning fanns det också ett behov av att säkerställa en trygg IT-miljö.

När vi inledde diskussionerna med Storsafe hade vi en befintlig servermiljö som var några år gammal. Det fanns ett underhållsbehov samtidigt som vi ville försäkra oss om att få en stabilare IT-miljö. Vår verksamhet är dokumentintensiv och i takt med att vi växer är det viktigt för oss att med en bra datacenterlösning få en trygg miljö med hög tillgänglighet. För mig hade det också hög prioritet att få en miljö som är enkel att ha koll på, säger Karl Linder som är ICT manager på Floatel International.

”Den bästa support jag fått”

Uppdraget för Floatel International innebär att Storsafe haft ett helhetsansvar med att planera, utforma kravspecifikation, designa och implementera alla delar av den nya datacenterlösningen. Lars Sundvall på Storsafe menar att samarbetet med Floatel på ett bra sätt illustrerar de möjligheter företaget har att erbjuda helhetslösningar för datacenters.

Vi har en sådan bredd när det gäller hård- och mjukvaror att vi kan skräddarsy exakt den datacenterlösning ett företag behöver. För oss är det också en utmaning att föreslå lösningar som verkligen ger nyttoeffekter i form av bättre prestanda, enklare hantering av servermiljön, mindre ström- och utrymmeskrävande teknik, ett starkt informationsskydd och givetvis också bra rutiner för den viktiga säkerhetskopieringen, säger Lars Sundvall.

Karl Linder beskriver den nya datacenterlösningen som relativt okomplicerad, men han värdesätter ändå den tekniska kompetensen hos Storsafe liksom supporten.

– Vi jämförde några olika bolag innan vi tog beslut om att välja Storsafe och en anledning är att företagets medarbetare är mycket duktiga tekniskt. För mig som ICT-ansvarig betyder det att jag inte behöver lägga tid på att förklara vad vi behöver. Storsafe har den kunskap och erfarenhet som krävs för att analysera behovet och matcha det mot en lämplig lösning. Sedan vill jag också ge ett extra plus för den support jag får. Jag har arbetat med IT-frågor i femton år och Storsafes support är den bästa jag upplevt hittills, avslutar Karl Linder.

Karl Linder

Kontakta oss så berättar vi mer!