Storsafe väljer att ta ansvar

Vi bor i ett land där allt är möjligt i en fantastisk miljö. Därför vill vi vara med och bidra till dem som behöver. Vi väljer att vara en del av CSR-arbete, som regelbundet stödjer angelägna ändamål. Storsafe skänker ett belopp varje år till olika föreningar och organisationer istället för julklappar eller dylikt till våra kunder. Storsafe tar ansvar för hur vi tillsammans kan påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.

Oloo School – Kiberia

År 2007 startade lärarinnan Judith då 25 år sin egen skola för 30 barn, i Kenyas och Afrikas största slumområde Kibera. Valoroligheterna 2007/08 gjorde sen många barn föräldralösa och oönskade, vilket ökade på antalet till 280 barn totalt idag (3-14 år). För att hjälpa dessa mest behövande barn är skolan helt gratis. All personal – lärare, vakter och kokerska – arbetar alla också utan ersättning. Med hjälp av insatser från fristående och privata givare har man lyckats köpa loss 2 st skjul, vilka gjorts om till flertalet små klassrum. Skolan är förmodligen barnens sista riktiga chans i livet.

Tjejjouren Väst bildades 2010. Det är en nätbaserad verksamhet, via chatt, mobilapp och mejl, som vänder sig till alla som identifierar sig som tjej i åldern 10-25 år. De som vänder sig till Tjejjouren Väst är helt anonyma och det ses som en av tjejjourens största tillgångar och utmaningar. De ideella är medsystrar som lyssnar, stöttar och slussar vidare stödsökande till olika former av professionella verksamheter vid behov. Den största problematiken som jouren stöter på är det sexuella våldet. Det är de upplevelser som Tjejjouren Väst uppfattar är det absolut svåraste att prata om för stödsökande. Andra ämnen som är vanliga är andra former av våld, självskadebeteende, ångest och ensamhet. Ensamheten att inte kunna prata med någon om det man varit med om och ensamheten av att inte lita på vuxenvärlden.

Idag är SOS Barnbyar en världsomspännande barnrättsorganisation som verkar i 135 länder för att hjälpa barn som lever i utsatthet. Organisationen är en av världens största aktörer inom social omvårdnad av barn och gör skillnad genom långsiktiga och heltäckande insatser. Målet är att inte ett enda barn ska växa upp ensamt.

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Röda Korset finns över hela världen och består av miljontals frivilliga som bestämt sig för att hjälpa andra människor. Röda Korset kämpar för att rädda liv och ge hopp. Röda Korset delar ut mat, förebygger katastrofer och bidrar med medmänsklig värme.