Alektum Group

Om Alektum Group

Inkassobolaget Alektum Group grundades 1992. Sedan dess har bolaget vuxit kontinuerligt, och idag har man verksamhet i 14 europeiska länder, närmare 700 medarbetare och en omsättning på cirka 1,5 miljarder kronor. Den snabba tillväxten drivs till stor del av e-handel och digitaliseringsvågen. Storsafe har varit partner till Alektum Group under snart 15 år och samarbetet har kontinuerligt breddats och fördjupats. Idag omfattar det samtliga delar av Storsafes lösningar för datacenters, samt också backuplösningar från Storsafes systerföretag Datarewind.

"Det är viktigt för oss att ha en trusted advisor"

Emil Stridbeck har arbetat på Alektum Group sedan 2008. Först med nätverkslösningar, sedan i en chefsroll inom IT-supporten och därefter till dagens position som Team Manager Infrastructure Operations & Support. På Alektum Group är det mer än åttio personer som arbetar med IT-frågor och Emils team ansvarar bland annat för inköp av all hårdvara och för att standardisera IT-lösningar för alla länder.

Till teamets ansvar hör också alla de frågor som berör samarbetet med Storsafe och Datarewind. Det omfattar exempelvis lagringslösningar, datacenters och cyber security. Emil ser bolagen som viktiga trusted advisors.

Samarbetet, och den nära relationen med Lars Sundvall, ger oss viktiga mervärden då våra behov ständigt förändras. Ett exempel är datamängderna som hela tiden ökar och ställer krav på nya lagringslösningar. Här får vi all den hjälp vi behöver med rutiner och teknik som anpassas till den snabba utvecklingen.

Stort fokus på datasäkerhet

Emil lyfter också fram de utmaningar som finns inom datasäkerhet.

Säkerhetslösningar har alltid haft hög prioritet hos oss. Med den markanta ökning av allt mer sofistikerade cyberhot vi ser i omvärlden är det viktigt att vi har en partner med resurser och kompetens att ge oss bästa möjliga cybersäkerhet. Lars och hans team hjälper oss genom att aktivt föreslå lösningar som skyddar oss och det gör också att vi kan ligga steget före aktörer som har dataintrång som affärsidé, säger Emil.

En sådan lösning är Cyber Security as a Service från företaget Arctic Wolf.

Cyber security har utvecklats till ett mycket viktigt tjänsteområde hos Storsafe och Datarewind. Företag utsätts ständigt för nya hot och det gör att vi kontinuerligt breddar oss med nya tjänster och lösningar. Ett exempel är det samarbete med Arctic Wolf som inleddes under 2021. De ligger i framkanten med sin unika molnbaserade säkerhetstjänst. Det gör att vi kan erbjuda en kund som Alektum Group en trygg lösning och ett mycket starkt skydd som hela tiden anpassas till hur den externa hotbilden ser ut, säger Lars Sundvall.

Förstår behoven och föreslår skräddarsydda lösningar

Att Storsafe är den enda ackrediterade servicepartnern för Veeam Software gör också att Alektum Group försäkras om den absolut senaste tekniken för säkerhetskopiering, katastrofåterställning och dataskyddsprogramvara för fysiska och virtuella IT-infrastrukturer.

För Emil och hans team finns det en trygghet i samarbetet, och en viktig del av tryggheten är att man kontinuerligt får förslag på lösningar som ligger i linje med företagets behov.

Vi utvecklas så snabbt att vi behöver support med olika tjänster och lösningar. Tiden räcker inte till för att vi ska hinna bevaka all teknikutveckling själva. Då är det viktigt med en partner som förstår våra behov och kan matcha det med skräddarsydda lösningar.

Emil Stridbeck

Kontakta oss så berättar vi mer!