Rejlers

Om Rejlers

Teknikkonsultbolaget Rejlers grundades i Småland år 1942. Rejlers erbjuder tekniska konsulttjänster som skapar värde för kunder inom områdena: energy, buildings, telecom, industry och infra. Genom att sätta samman experter med olika kompetenser tar Rejlers fram innovativa, affärsmässiga och hållbara lösningar. Vi gör det med allt ifrån förstudier och planering till design, konstruktion, projektering och projektledning. Med drygt 2 400 engagerade experter har Rejlers etablerat en marknadsposition som en av Nordens ledande teknikkonsulter. Riktmärket är visionen ”Home of the learning minds” och siktet är inställt på en fortsatt tillväxt.

”Spetskompetensen är viktig för oss”

Rejlers mål är att leverera stor kundnytta genom att som strategisk partner erbjuda helhetslösningar. På det sättet får kunderna mer nytta av bredden och djupet i bolagets tekniska kunnande. På ett liknande sätt är Storsafe och Datarewind en strategisk partner till Rejlers när det gäller storage- och backuplösningar.

Samarbetet har alltmer utvecklats mot helhetslösningar och det har skett under en lång tidsperiod.

Vi har haft Rejlers förtroende sedan Storsafe grundades, det känns fantastiskt. I starten hjälpte vi till med backuplösningar. Under åren har det sedan skett en stegvis utveckling fram till idag då vi kombinerar teknik, resurser och tjänster till helhetslösningar som matchar Rejlers behov. Det handlar om allt från fullskaliga backupkoncept med hårdvaror, mjukvaror och tjänster till kompletta system för datacenter, säger Rickard Johansson på Storsafe/Datarewind.

Har en roll som teknikbevakare

I takt med att Rejlers växer ställs företagets IT-avdelning också inför nya utmaningar. Satsningar på IT-säkerhet och en stark IT-service internt har hög prioritet och ett team med åtta medarbetare leds av Mats Rehnqvist, Head Of IT.

Att vi kontinuerligt expanderar både organiskt och genom förvärv ställer stora krav på oss inom IT. Vårt uppdrag är att med rätt IT-lösningar och kompetens hjälpa till att realisera företagets affärsplaner. Det ställer också stora krav på våra leverantörer och samarbetspartners, exempelvis att hållbarhet är en viktig del av lösningarna, säger Mats.

Mats betonar vikten av att Rejlers partners inom IT kan axla en roll som teknikbevakare.

Datarewind och Storsafe är bra på det och den spetskompetens man har inom allt från lagrings- och backuplösningar är viktig för oss. Det gör också att vi kan arbeta proaktivt på olika nivåer vilket är värdefullt, säger Mats.

Under mina år som Head Of IT, har samarbetet gått från att vi köper prylar till att vi köper skräddarsydda tjänster. Att bolagen är nischade mot sina områden gör att vi får en trygghet i de lösningar de föreslår. Det gör att vi kan ligga i framkant inom exempelvis lagringslösningar i vetskap om att vi får tillgång till den absolut senaste tekniken och att vi också får det stöd vi behöver när vi expanderar, avslutar Mats Rehnqvist.

Mats Rehnqvist

Kontakta oss så berättar vi mer!